Personvern

Nøkkelbegreper

Følgende nøkkelbegreper brukes i denne personvernerklæringen:

 • Informasjon som ikke lenger kan brukes til å identifisere en spesiell person ("Anonym informasjon").
 • Uavhengig datakontroller har samme betydning som "kontroller" i henhold til direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 eller annen senere datavernlovgivning som Forordning (EU) 2016/679 fra og med 25. mai 2018, og er den fysiske personen eller juridiske enheten, som alene eller sammen med andre, behandler persondata (som definert nedenfor), samt bestemmer hensikten og midlene for behandling av persondata, sammensetning og type persondata som skal behandles, og bestemmer handlingene (operasjonene) som skal utføres med persondata ("Datakontroller" eller "Kontroller").
 • Data der bestemte identifikatorer er fjernet for å hindre at en persons identitet kan kobles direkte til informasjonen (f.eks. å maskere bestemte personidentifikatorer) ("Avidentifiserte data").
 • Behandling er tillatt hvis det er nødvendig av hensyn til kontrollerens (eller en tredjeparts) legitime interesser, unntatt når kontrollerens interesser overstyres av interessene, de grunnleggende rettighetene eller frihetene til de berørte sluttbrukerne som trenger beskyttelse ("Legitime interesser").
 • Informasjon som kan brukes til å identifisere deg, enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon som er tilgjengelig for oss, slik som navnet ditt, forsendelses- og faktureringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, identifikasjonsnummer (når relevant), fødselsdato (når relevant), tids- og stedsdata, bankkontoinformasjon, transaksjons- og betalingsbilag, leveringsbevis og annen informasjon knyttet til kontoen din, som samles inn av oss under levering av vår forretningsløsning ("Persondata").
 • Digital River kan komme til å videreselge produkter gjennom transaksjoner via sin forretningsløsning og vil generelt være selger og betalingstilbyder for slike transaksjoner ("Selger og betalingstilbyder").
 • Spesielle datakategorier krever høyere beskyttelsesnivå i henhold til datavernlovgivningen i enkelte jurisdiksjoner, slik som behandling av data med opplysninger om helse, rase eller etnisk opprinnelse ("Spesielle datakategorier").
 • Alle gjeldende databeskyttelsesgarantier, som kan endres eller skiftes ut, for overføring av data til kontrollere med tilholdssted utenfor EU/EØS, som ikke sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå ("Standard kontraktsvilkår").
 • Kontrollmyndighet (eller tilsvarende instans under enhver datavernlovgivning) er den uavhengige offentlige myndigheten som forbrukere kan sende inn klage til ("Kontrollmyndighet").
 •  

Datakontroller, Hvordan kontakte oss, og Behandling av dine data

 • Kontroller(e) som er ansvarlig(e) for dine data. Digital River-enheten som er datakontrolleren, vil variere alt etter hvilken nettside du besøker, din transaksjon med nettsiden og kontraktsspråket.
 • Hvordan kontakte oss. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller forespørsler tilknyttet dine persondata ut fra gjeldende lover, uansett hvor du er i verden, kan du sende oss en e-post på privacy@digitalriver.com, så vil vi sende spørsmålet videre til den relevante mottakeren. Hvis du foretrekker å kontakte oss med vanlig post, bruker du kontaktadressen for hver region, som står under "Hvordan kontakte oss" på nettsiden.
 • Behandling av dine data. Din forretningsforespørsel og derfor dine persondata vil bli optimalt behandlet i eller i nærheten av regionen der du startet økten. Dette betyr at behandlingen av dine persondata vil foregå i USA og/eller i Irland.
 • Egnede sikkerhetstiltak for overføring av dine data over landegrenser. Hvis du holder til i EU/EØS, vil all overføring av dine persondata utenfor EU/EØS være beskyttet gjennom Standard kontraktsvilkår, eller andre senere databeskyttelsesgarantier. Dine persondata kan komme til å bli overført til Digital River, Inc.'s servere i USA, og behandlingen av dine persondata kan skje i USA. Dine persondata kan også komme til å bli overført av oss til andre Digital River-enheter av grunner som er beskrevet i denne personvernerklæringen, av administrative grunner, og til andre tredjeparts databehandlere.
AMERIKA
 • Digital River, Inc. som kontrolleren. Digital River, Inc., inkludert våre datterselskap ("Digital River," "vi," "oss" og "vår") eier og driver denne nettsiden, som kan bestå av en programvareapplikasjon, våre produkter og tjenester, og enhver annen tilknyttet forretningsløsning der personvernerklæringen vises ("Nettside"). Generelt kontrolleres alle persondata som samles inn under et besøk på denne nettsiden, av Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA ("Datakontroller"). Men noen ganger vil en annen Digital River-enhet være datakontrolleren, som forklart rett nedenfor.
RESTEN AV VERDEN
 • Digital River, Ireland Ltd, som kontrolleren. Hvis Digital River Ireland Ltd. er selgeren og betalingstilbyderen, vil alle persondata som oppgis eller samles inn under et besøk på nettsiden, kontrolleres av Digital River Ireland Ltd., Dromore House, East Park, Shannon, County Clare, V14 AN23, Ireland ("Datakontroller").
 • Digital River GmbH som kontrolleren. Digital River GmbH er en del av gruppen med Digital River-enheter, som er ledende på videreforhandlertjenester innenfor e-handel, og autorisert videreselger av produkter og tjenester som tilbys på nettsiden MyCommerce Share-it. Her blir alle persondata som oppgis eller samles inn under besøk på nettsiden MyCommerce Share-it kontrollert av Digital River GmbH, Scheidtweilerstrasse 4, Køln 50933 Tyskland ("Datakontroller").
 • Andre Digital River-enheter som kontrolleren. Ved formål eller transaksjoner som gjøres gjennom andre Digital River-enheter, kan denne Digital River-enheten være datakontrolleren. Se avsnittet ovenfor, "Behandling av dine data", som forklarer hvor dine persondata vil bli behandlet globalt.

Lovgrunnlag for behandling av data

I enkelte jurisdiksjoner er behandling av dine persondata bare lovlig hvis det er tillatt i henhold til datavernlovgivningen. I slike tilfeller har vi et lovgrunnlag for alle våre behandlingsaktiviteter (hvis ikke et unntak gjelder), og dette er beskrevet nedenfor.

 • Samtykke. Ved å bruke nettsiden vår eller på annen måte sende dine persondata til oss, godtar du vår innsamling, bruk og deling av dine opplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringeni. Hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen, må du ikke bruke denne nettsiden eller sende opplysningene dine via denne nettsiden.
 • Legitim interesse. Vi vil behandle dine data basert på en Legitim interesse, særlig når de brukes til markedsføringsformål, slik som innsamling av data fra offentlige kilder og kontaktskjema for å starte en samtale. Vi kan også komme til å behandle dine data basert på en Legitim interesse i forbindelse med ansettelseii.
 • Annet lovgrunnlag. Vi kan også komme til å behandle dine data basert på annet lovgrunnlag, slik som når behandling er nødvendig for å inngå en eller gjennomføre en kontrakt med deg.

Omfanget av denne personvernerklæringen

Bakgrunn og formal

Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsider som drives av Digital River der denne personvernerklæringen vises. Dersom du kjøper varer gjennom et Digital River -datterselskap, gjør vi oppmerksom på at Digital River er både vert og/eller driftsansvarlig for nettsiden gjennom en avtale med datterselskapet som står oppført som selger av varer i salgsbetingelsene på denne nettsiden. Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om hvordan vi:

 • samler inn persondata og annen informasjon når du bruker nettsiden;
 • bruker, håndterer og formidler innsamlet informasjon; og
 • om hvilke valg du har når det gjelder måten vi samler inn og bruker informasjonen på.
Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å formidle endringer i vår databehandlingspraksis. Når vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil vi endre datoen den trer i kraft. Endringene våre trer i kraft rett etter at erklæringen er lagt ut. En kobling til vår forrige personvernerklæring er inkludert på slutten av denne personvernerklæringen.

Tilleggsmerknader om personvern

Denne personvernerklæringen kan bli supplert eller endret gjennom tilleggsmerknader om personvern som vises på nettsiden. Slike tilleggsmerknader forklarer hvordan vi håndterer informasjon akkurat der tilleggsmerknaden vises, og bør leses sammen med denne personvernerklæringen.

Tredjeparts personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder bare for bruk av informasjon som vi samler inn fra deg gjennom denne nettsiden og andre nettsider der denne personvernerklæringen står. Nettsiden vår kan være et merkevaresamarbeid og inneholde informasjon om firmaet du kjøper produkter fra ("Samarbeidspartner"). Men denne personvernerklæringen gjelder ikke informasjon som er samlet inn direkte av våre samarbeidspartnere eller annen tredjepart, for vi har ingen kontroll over disse andre personvernerklæringene. Les derfor nøye gjennom personvernerklæringen som er lagt ut på hver nettside du besøker.

Salgsbetingelser

Bruk eller sending av persondata via nettsiden styres også av våre Salgsbetingelser.

Hvordan vi beskytter opplysningene dine

Digital River gjennomfører rimelige tiltak for å sørge for et sikkerhetsnivå som er tilpasset hvor sensitiv den innsamlede informasjonen er. Vi har implementert fysiske, tekniske og administrative sikkerhetspraksiser og sikkerhetstiltak som i rimelig grad er utformet for å beskytte dine persondata fra uautorisert adgang og formidling. Når vi samler inn eller overfører sensitive opplysninger som f.eks. et bankkontonummer, bruker vi bransjens standardmetoder for å beskytte disse opplysningene i samsvar med krav fra gjeldende lovgivning. Selv om vi bruker rimelige tiltak for å beskytte opplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjonen som er skaffet til veie via internett eller lagret i våre databaser. Du er også selv ansvarlig for i rimelig grad å beskytte dine opplysninger mot uautorisert formidling eller misbruk, for eksempel ved å beskytte passordet ditt og logge ut når du er ferdig med å bruke en delt datamaskin eller mobilenhet. Vi står for bransjens beste praksis når det gjelder å avbøte potensielle overtredelser. Hvis persondata i Digital Rivers varetekt spres (eller det er sannsynlig at de kan spres), skades eller går tapt, vil vi straks sette i gang avhjelpende tiltak, informere brukerne i rett tid og rapportere til de kompetente myndigheter i henhold til gjeldende lovgivning.

 

Innsamling av informasjon, inkludert bruk av informasjonskapsler

Informasjonen du oppgir manuelt

Vi samler inn persondata fra deg når du bruker denne nettsiden, slik som:

 • når du gir opplysninger under kjøp av et produkt eller en tjeneste
 • når du ber om informasjon om eller på annen måte bruker nettsiden
 • når du deltar i en konkurranse eller kampanje, melder deg på et nyhetsbrev eller tilknyttede tjenester
 • når du sender en bestilling eller gjennomfører et kjøp, laster ned eller registrerer produkter eller ber om tilleggstjenester
 • når du ringer til kundeservice, kan du frivillig gi informasjon til våre representanter
 • når du søker på en jobb eller på annen måte sender jobbdata til oss.
Spesielle datakategorier

Som hovedregel vil spesielle datakategorier ikke bli samlet inn eller behandlet. Men det kan oppstå en situasjon (f.eks. i forbindelse med ansettelse ) da slike data kan bli behandlet. I slike tilfeller vil vi alltid overholde gjeldende datavernlovgivning, inkludert ha den nødvendige lovhjemmel for å behandle dataene (f.eks. behandle helsedata for en forsikringsavtale). Vi vil bruke rimelige sikkerhetspraksiser og -prosedyrer for å trygge dine Spesielle datakategorier.

Informasjon fra nettleseren eller enheten din

Vi kan også motta informasjon fra nettleseren din. Dette kan inkludere informasjon som ikke identifiserer deg personlig (slik som dato og klokkeslett for besøket). Hva slags informasjon vi mottar, er avhengig av innstillingene i nettleseren din. Hvis du har opprettet en brukeridentitet under et besøk på denne nettsiden, vil dette bli betraktet som at du gir ditt samtykke til behandling av dine persondata, og eventuelt at vi kan komme til å knytte informasjonen fra nettleseren din til informasjon som identifiserer deg personlig, som beskrevet nedenfor. Vi ber deg gå gjennom innstillingene på nettleseren din for å finne ut hvordan du kan endre nettleserinnstillingene. Vi kan også komme til å samle inn begrensede persondata (e-postadresse) gjennom webteknologier i forbindelse med din bruk av en nettside, som beskrevet nedenfor.

Informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier

Informasjonen vi samler inn med informasjonskapsler og lignende teknologier, er ikke typisk personlig identifiserbar, men vi kan knytte den til persondataene du oppgir. Vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier for å samle inn informasjon og støtte enkelte funksjoner på denne nettsiden. Etter hvert som Internett utvikles, kan vi komme til å benytte ulike typer teknologi for dette formålet. For eksempel kan vi komme til å bruke disse teknologiene til å samle inn opplysninger om måten besøkende bruker nettsiden på (slik som hvilke sider de besøker, hvilke koblinger de bruker). Vi analyserer slik informasjon for bedre å forstå våre besøkendes interesser og behov, og for å forbedre innholdet og funksjonaliteten til nettsiden. Vi bruker også informasjonen til å støtte nettsidefunksjoner ved at du slipper å gjenta informasjon som allerede er lagret i vår database. Vi bruker også denne informasjonen til å tilpasse opplevelsen din når du bruker nettsiden og til å forbedre våre markedsføringstiltak, inkludert gjennom bruk av målrettet reklame.

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du angi i nettleseren at informasjonskapsler skal avvises eller at du skal få beskjed hvis det legges igjen informasjonskapsler på PC-en din. Selv om du ikke er nødt til å godta informasjonskapsler, vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på nettsiden dersom nettleseren din blokkerer våre informasjonskapsler.

Informasjon om tredjeparts informasjonskapsler og andre teknologier

Webteknologier kan også plasseres på denne nettsiden av tredjeparts leverandører. Vi eller tredjeparts leverandører kan også plassere webteknologier på vegne av samarbeidspartneren med merkevarer som vises på denne nettsiden eller deres tjenesteleverandører. På denne måten vil vår samarbeidspartner få tillatelse til å bruke de innsamlede dataene. Denne informasjonen brukes til å forbedre din opplevelse med nettsiden, til markedsføringsanalyse, til målrettet displayannonsering og til forbedring av kvaliteten. Vi kan komme til å samle inn din IP-adresse gjennom webteknologier.

Vi og våre samarbeidspartnere bruker tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med denne nettsiden, dette kan inkludere Alexa Metrics, SeeWhy, Google Analytics og Omniture og ClickTale. Disse og andre tjenesteleverandører kan samle inn informasjon om dine besøk på nettsidene, din interaksjon med nettsiden og produktene og tjenestene som tilbys av oss, våre samarbeidspartnere og våre leverandører. Deres innsamling og bruk av opplysninger er underlagt deres egne datavernretningslinjer. Hvis du vil velge bort en eller flere av de aktuelle tredjeparts tjenesteleverandører, gjør du som beskrevet nedenfor:

Ikke spor forespørsler

Hvis du velger bort informasjonsinnsamling ved bruk av informasjonskapsler og andre webteknologier, vil dine eksisterende informasjonskapsler for displayannonsering bli slettet, og en ny informasjonskapsel vil forsøke å bli plassert for å fortelle tjenesteleverandører at de ikke skal spore dine fremtidige aktiviteter når den informasjonskapselen oppdages ("no-track" informasjonskapsel). Dersom nettleseren din er konfigurert til å avvise informasjonskapsler når du besøker vår bortvelgingsside, kan ikke en "no-track" informasjonskapsel plasseres i din datamaskin. I tillegg vil du måtte foreta bortvelging av informasjon på nytt dersom du senere sletter "no-track"-informasjonskapsler, bruker en annen datamaskin eller bytter nettleser. Vi svarer for tiden ikke på "no-track"-signaler fra nettlesere.

Informasjon fra tredjeparter

Vi kan også komme til å motta informasjon om deg fra tredjeparter, slik som gjennom din bruk av autorisering til et sosialt nettverk for å logge inn på denne nettsiden eller gjennom andre nettdatakilder i henhold reglene for bruk og behandling av slik informasjon som er fastsatt av de respektive nettdataressursene. Hvis noen Spesielle datakategorier er fritt tilgjengelige eller tilgjengelige på det offentlige domenet, har vi ingen forpliktelser overfor deg når det gjelder disse.

Stedsinformasjon

Når du bruker en smarttelefon, mobilenhet eller datamaskin til å få tilgang til vår nettside eller bruker vår mobilapp, kan vi samle inn opplysninger om din fysiske plassering. Vi kan komme til å kombinere disse opplysningene med annen stedsbasert informasjon (f.eks. din IP-adresse og fakturerings-/postadresse), for å levere deg andre tjenester på din mobilenhet. Vi deler bare din stedsinformasjon med tredjeparter som hjelper oss med å levere tjenester til deg. Du kan velge bort deling av denne informasjonen ved å endre tillatelsene i din mobilenhet.

   

Oppbevaring og deling av informasjon

Dine persondata vil bli behandlet på våre datamaskinservere. I noen tilfeller (slik som når det er påkrevd for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg) kan informasjonen også bli gjort tilgjengelig for tredjeparter som leverer tjenester til Digital River.

Hvordan bruker vi dine data

Vi kan komme til å bruke dine persondata til følgende formål:

 • kontakte deg dersom du har bedt om kommunikasjon fra oss
 • finne ut hvilket land du befinner deg i, av hensyn til handelssamsvar, sikkerhet og forebygging av svindel
 • på annen måte kontrollere samsvar med gjeldende lover
 • gjøre det enklere å kontrollere at dataene vi har om deg er korrekte
 • presentere produktoppdateringer, spesialtilbud og annen kampanjeinformasjon, enten for vår egen del eller på vegne av en samarbeidspartner, i samsvar med gjeldende lover og hvis du har samtykket i å motta slik informasjon
 • i forbindelse med nøkler, tilgangskoder eller annen informasjon slik at du kan få tilgang til nettsidene eller tjenestene til våre partnere for å motta produkter eller tjenester
 • som definert i en tilleggsmerknad om personvern som er lagt ut på nettsiden
 • for menneskelige ressurser slik som å samle inn din e-postadresse hvis du søker en jobb på nettet.

Vi kan også komme til å bruke dine persondata til følgende formål når du besøker nettsiden for å fullføre en transaksjon:

 • for å behandle din bestilling, behandle betaling, kontrollere status for avgift, bestride tilbakebetalinger, avgjøre om du kan oppnå kreditt eller varsle deg om statusen for din bestilling
 • for formål knyttet til overvåking og forebygging av svindel
 • for å gi deg en personlig handleopplevelse
 • registrere kjøpet hos produsenten eller tjenesteleverandøren av hensyn til garanti, teknisk støtte eller lignende
 • varsle om kjøpet til leverandøren av en nettjeneste som du kjøper brukerrettighet til, fra oss
 • opprette en konto for fremtidige kjøp, som du har samtykket I
 • gjøre det lettere å fornye abonnementet på varer eller tjenester
 • gi deg en effektiv opplevelse og støtte (som hvis det er tillatt etter loven, kan omfatte å kontakte besøkende som starter en betalingsprosess, for å følge opp den ufullførte økten, eller for å sjekke om det oppstod problemer med bruk av nettsiden).

Vi vil utføre rimelige tiltak for å sikre at enhver person eller enhet som mottar persondata for formålene beskrevet ovenfor, er forpliktet til å sørge at persondataene er trygge. Hvis noen Spesielle datakategorier skal samles inn, mottas eller oppbevares av en ekstern enhet, skal detaljer om slike enheter deles med deg dersom dette kreves i henhold til gjeldende lover. Våre forpliktelser gjelder imidlertid ikke informasjon som deles med en offentlig myndighet, når loven påbyr oss å gi slik informasjon eller dette kreves i henhold til en rettsordre som gjelder akkurat da.

Automatisert behandling

I begrensede situasjoner kan vi komme til å bruke dine persondata til å hjelpe oss til å ta automatiserte beslutninger for å forbedre forretningen vår ytterligere. I markedsføringssammenheng kan vi for eksempel komme til å bruke data for å dele brukere i segmenter og målgrupper med tilpassede meldinger. Vi kan for eksempel komme til å bruke en jobbtittel til å definere brukernes profil og endre innholdet tilsvarende. Vi kan også komme til å benytte disse brukernes geografiske plassering og firmadata. Under enkelte omstendigheter i forbindelse med kontobasert markedsføring kan dette inkludere "likes" som vi finner på det offentlige domene.

Vi benytter også svindelovervåking for å bidra til å redusere behovet for manuell gjennomgang av bestillinger med hensyn til svindel. Vi kan også komme til å benytte automatisert behandling i en kontekst med ansettelse og for å sikre at våre ansatte følger våre interne sikkerhetsretningslinjer. Du har rett til å annullere enhver beslutning som er basert på automatisert databehandling hvis de kan karakteriseres som profilering. Men i slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å ikke fullføre transaksjonen din.

Vår bruk av anonyme opplysninger

Vi kan komme til å bruke anonyme opplysninger som vi har innhentet. I slike tilfeller vil følgende dataelementer bli anonymisert: for- og etternavn, gateadresse, telefonnummer og andre dataelementer i samsvar med gjeldende lovgivning. De anonyme opplysningene kan komme til å bli brukt som beskrevet her:

 • gi personlig tilpasning og støtte til din bruk av denne nettsiden og/eller tjenestene til våre samarbeidspartnere
 • forbedre denne nettsiden, kundens opplevelse, våre averteringssystemer og varer og tjenester
 • forebygge svindel, slik som enhetsfingeravtrykk
 • kartlegge transaksjoner som finner sted ut ifra en tilknyttet markedsførings- eller formidlingskampanje
 • levere målrettet reklame på denne nettsiden og andre kommersielle løsninger
 • rapportere om våre nåværende og potensielle samarbeidspartnere og tjenesteleverandører
 • for andre historiske, statistiske, forskningsmessige og analytiske formål.

Vi kan også komme til å bruke av-identifiserte data til formålene nevnt ovenfor, og relaterte formål i den grad dette er tillatt etter gjeldende lov.

Våre samarbeidspartnere

Vi vil levere bestemte persondata, anonyme opplysninger eller av-identifiserte data til våre samarbeidspartnere for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og ellers støtte Digital Rivers bruk av persondata som beskrevet i avsnittet "Hvordan vi bruker dine data":

 • for rapporteringsformål
 • for å gjøre det mulig for samarbeidspartneren eller tjenesteleverandøren vår å registrere kjøpet ditt
 • for å gi deg tilgang til produkter eller tjenester som leveres av vår samarbeidspartner eller deres leverandører
 • for å tilrettelegge for garanti, teknisk støtte og service
 • for å gi vår samarbeidspartner eller underleverandør muligheten til å sende e-post eller brev til deg dersom du har gitt samtykke til dette
 • for å la vår samarbeidspartner eller dennes tjenesteleverandør yte tjenester i forbindelse med denne nettsiden (som f.eks. kundestøtte eller én enkelt innlogging på nettsiden), eller
 • lignende formål for å oppfylle forpliktelsene overfor deg.
Våre tjenesteleverandører

Vi benytter andre firma, inkludert våre tilknyttede selskaper, til å levere enkelte tjenester til oss eller på våre vegne for å hjelpe oss å drive forretningen vår, slik som:

 • drive eller være vert for denne nettsiden
 • behandle kredittkortbetalinger
 • gjennomføre svindelovervåking eller tjenester som påviser dette
 • gjennomføre kontroll av dataintegritet
 • tilby deg kreditt
 • yte optimeringstjenester
 • fullføre din bestilling
 • innhente betaling
 • levere reklame på denne nettsiden og tredjeparts nettsider
 • sende brev eller e-post
 • til formål knyttet til ansettelse og menneskelige ressurser
 • yte kundeservice.

Vi vil ikke dele dine persondata med våre tjenesteleverandører i forbindelse at de tilbyr sine tjenester til oss, med mindre dette er påkrevd av hensyn til formålet for våre Legitime interesser og formålet med å oppfylle våre forpliktelser for å levere vår forretningsløsning til deg. Disse tjenesteleverandørene kan ved kontrakt være pålagt kun å bruke den informasjonen vi deler med dem, for å utføre tjenester for oss eller på våre vegne, og til å holde dine persondata konfidensielle. Vi kan også komme til å tillate disse selskapene å benytte anonyme opplysninger for sine forretningsformål. Vi vil ikke formidle dine persondata til våre tilknyttede selskaper eller ikke-tilknyttede tredjeparter i forbindelse med deres markedsføring uten din tillatelse.

Oppfylle lovbestemte krav, forebygge svindel og forbrytelser

Som tillatt etter gjeldende lover kan vi avsløre persondata eller spesielle datakategorier om deg hvis vi tror at en slik avsløring er egnet til å:

 • oppfylle loven eller et lovbestemt krav
 • etterfølge krav eller pålegg fra myndigheter, forvaltning eller juridisk prosess, (f.eks. en rettskjennelse)
 • samarbeide med politi/myndigheter i forbindelse med etterforskning eller rapportere eventuelle aktiviteter som kan være et brudd på juridiske eller lovbestemte krav
 • for å hindre eller etterforske en mulig forbrytelse (slik som svindel eller identitetstyveri) eller brudd på (også mistanke om brudd) på sikkerheten eller denne personvernerklæringen
 • for å håndheve en kontrakt
 • for å beskytte rettslige interesser eller sikkerheten til Digital River og våre ansatte, samarbeidspartnere, tredjeparter, offentligheten generelt eller degiii.
I forbindelse med salg, fusjon eller tilknyttet hendelse

Hvis et av våre tilknyttede selskaper eller en tredjepart har kjøpt opp våre forretninger, spesifikke aktiva eller en av våre driftsdivisjoners forretninger (som resultat av f.eks. salg, fusjon, omorganisering eller lignende hendelse) og du har oppgitt informasjon til oss, vil dine personopplysninger bli eid av vedkommende selskap. I så tilfelle vil overtakende selskaps bruk av dine persondata fremdeles være underlagt gjeldende personvernretningslinjer, og alle andre gjeldende tilleggsmerknader om personvern, samt de personvernpreferansene du har oppgitt til den styrende enheten.

   

Valgmuligheter

Vi respekterer din rett til å velge hvordan vi skal samle inn, bruke og offentliggjøre persondata om deg.

Tilgang til personopplysninger

Hvis du ønsker å gjennomgå, korrigere, begrense behandlingen av dine persondata, protestere mot direkte markedsføring eller be om sletting av dine persondata av Spesielle datakategorier, ber vi sende oss en forespørsel ved hjelp av informasjonen i avsnittet "Hvordan kontakte oss" i denne personvernerklæringen. Hvis det for eksempel er feil i persondataene du har sendt oss, ber vi deg kontakte oss, så vil vi gjennomføre nødvendige tiltak for å korrigere feilen.

Hvis du kontakter oss, kan vi komme til å be om tilleggsopplysninger for å kontrollere din identitet. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avslå denne forespørselen dersom du ikke har oppgitt tilstrekkelig informasjon slik at vi kan bekrefte din identitet eller oppfylle våre juridiske og forretningsmessige krav som fastsatt i våre retningslinjer for dataarkivering. Når vi sletter dine persondata eller Spesielle datakategorier , vil de ble behandlet på en slik måte at det hindrer tap, tyveri, misbruk eller uautorisert tilgang i tråd med våre retningslinjer for dataarkivering.

Du har rett til å rapportere til din lokale kontrollmyndighet hvis du føler at dine rettigheter ut fra datavernlovgivningen ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til. Men før du gjør dette, ber vi deg ta kontakt med oss direkte, for vi er forpliktet til å samarbeide med deg for å bidra til å løse eventuelle problemer angående ditt personvern.

Retningslinjer for dataarkivering

Digital River kan arkivere dine persondata så lenge du bruker vår nettside, og deretter i den grad det er gitt tillatelse etter gjeldende lovgivning eller for å tilfredsstille våre forretningskrav.

Markedsføring og tilknyttet kommunikasjon

Når du oppgir persondata, kan vi komme til å spørre om du vil motta mer markedsføring og tilknyttet kommunikasjon fra oss eller våre partnere. Denne kommunikasjonen kan være i form av direkte brev, e-post eller telefoner og vil inneholde informasjon for å informere deg om våre produkter og tjenester. Du kan velge bort mottak av denne kommunikasjonen ved å sende en e-post til remove@digitalriver.com, eller ved å følge eventuelle instruksjoner for avregistrering i e-postene.

Hvis du gir ditt samtykke til å legge til din kontaktinformasjon i vår samarbeidspartners e-postliste og senere trekker tilbake denne tillatelsen, må du kontakte vår samarbeidspartner (eller følge instruksjonene for avregistrering i e-postene fra vår samarbeidspartner) for å få navnet ditt fjernet fra vår samarbeidspartners e-postlister.

 

Barns personvern

Denne nettsiden henvender seg ikke til barn som målgruppe. Dersom du ikke har nådd myndighetsalder eller ikke kan inngå juridisk bindende avtaler i ditt land, kan du ikke benytte denne nettsiden, med mindre du har fått den nødvendige tillatelsen fra dine foreldre. Hvis du tror at vi har mottatt informasjon fra en person som er beskyttet under barnevernsloven, der nødvendig tillatelse fra foreldrene ikke ble oppnådd, må du varsle oss umiddelbart, så vil vi gjennomføre rimelige tiltak for trygg fjerning av disse opplysningene.

i Hvis vi trenger din skriftlige (eller andre former for) godkjenning for å behandle dine persondata, vil datakontrolleren bare behandle slike persondata med din godkjennelse og i samsvar med betingelsene for denne godkjenningen.

ii Bare dersom slik behandling ikke er forbudt etter gjeldende lover.

iii Se også grunner ut fra gjeldende lokale lover.